مراقبت های بعد از تزریق چربی

◇گرما و سرمای زیاد به بافت پیوندی آسیب می رساند .
◇انجام فعالیت ای ورزشی حداقل به مدت 3هفته ممنوع می باشد.
◇استفاده از کرم ها و مواد آرایشی روی پوست موضع بمدت 3هفته ممنوع است.
◇مصرف کافئین ،مواد چربی سوز،سیگار،قلیان باعث کاهش خونرسانی و از بین رفتن بافت چربی پیوندی می گردد.
◇سولاریوم،آفتاب گرفتن برای تغییر رنگ پوست حداقل 2ماه ممنوع می باشد.
◇کرم های لایه بردار و یا مواد لایه بردار مانند اسیدهای میوه ،ترتینوئین و سالسیلیک اسید حداقل 8هفته نباید مصرف شود.
◇آنتی بیوتیک تجویز شده باید تا انتها مصرف شود.
◇از ماساژ و دستکاری محل تزریق و مکان برداشت خودداری شود.